29.8.13

odbiór nagród - ważne! | prizes collection - important!

Wszystkie osoby, które wygrały w naszych wyzwaniach, prosimy o realizowanie bonów i kontaktowanie się ze sponsorami. Wszystkie nagrody muszą być zrealizowane do 10 września. Po tym czasie realizacja będzie niemożliwa.

All winners - please contact the sponsors and claim your prizes. All store coupons have to be used before September, 10th. After this date they will be not valid.

Dziękujemy
Thank you

Tusia and Lift Summer Crafts Team

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz